Efektivna obrestna mera

* Efektivna obrestna mera ali EOM je letna stopnja, ki odraža dejansko ceno denarja. Izračuna se ob upoštevanju pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, obrestne mere, stroškov plačilnega prometa ter stroškov odobritve in zavarovanja kredita; njen izračun je kot informacija namenjen kreditojemalcu in za izpolnitev zahteve po izračunu EOM skladno z zakonskimi določbami zakona o potrošniških kreditih. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu.